Extruderade produkter

Plattor

Plåt och band

Smidesämnen

Varför magnesium?

Metallen Magnesium används i ett stort antal områden där man med fördel utnyttjar de goda hållfasthetsegenskaperna i förhållande till densiteten. Exempel på användningsområden är produkter som av någon anledning ska bäras, bilden visar en portabel luftvärnsutrustning. Automation är ett annat område där magnesium är populärt i syfte att öka produktionstakten!

Idag mer än någonsin är metallen högaktuell då man med hjälp av olika magnesiumlegeringar kan reducera egenvikten hos en konstruktion. Som en följd av detta kan man uppnå en ökad energi-effektivitet och minska utsläpp av växthusgaser som påverkar vår miljö.

Har ni några frågor? Välkomna att kontakta oss.

Kontakta oss:

Copyright © 2021 • Alla rättigheter reserverade • KG Fridman AB  •  Webbplatsinformation