Magnesiummaterial kan valsas till plåt. Med plåt avses här tjocklek upp till och med 6 mm.

Den vanligast förekommande plåtlegeringen är AZ31B, kombinerar god formbarhet med medelhög styrka. Plåtarna kan även fås i olika tillstånd där tillstånd O & H24 är vanligast. O är det tillstånd som bäst lämpar sig för formning och H24 är lite hårdare (har högre sträckgräns).
Användningsområden för magnesiumplåt är, förutom för konstruktionsändamål, som anodplåt, gravyrarbeten eller som elektronikplåt.
Draghållfastheten hos valsat magnesium beror på sammansättning, kornstorlek och graden av kalldeformation.
Magnesiumplåt kan bearbetas med de vanligaste metoderna såsom bockning, pressning, prägling, stansning, djupdragning, trycksvarvning (flow forming) och höghastighetsformning. Observera att för att minimera risken för sprickbildning bör magnesium formas i varmt tillstånd. Det är även möjligt att få tunnare plåt på rulle, s.k. coils.

Har ni frågor om plåt och band? Kontakta oss här

Plåt och band:

Copyright © 2017 • Alla rättigheter reserverade • KG Fridman AB  •  Producerad av Webbyrån nobox.