Metallen Magnesium används i ett stort antal områden där man med fördel utnyttjar de goda hållfasthetsegenskaperna i förhållande till densiteten.

Magnesium, courtesy of SAAB Dynamics ABExempel på användningsområden är produkter som av någon anledning ska bäras, bilden visar en portabel luftvärnsutrustning. Automation är ett annat område där magnesium är populärt i syfte att öka produktionstakten!

Idag mer än någonsin är metallen högaktuell då man med hjälp av olika magnesiumlegeringar kan reducera egenvikten hos en konstruktion. Som en följd av detta kan man uppnå en ökad energi-effektivitet och minska utsläpp av växthusgaser som påverkar vår miljö.
Om man jämför aluminium, magnesium och stål så väger den förstnämnda en och en halv gånger mer än magnesium och stål mer än fyra gånger så mycket.

Magnesium sägs ofta vara lättantändligt men detta gäller framförallt svarvspån och liknande. Solid metall måste uppnå en temperatur om dryga 600 ° C innan den smälter och antänds. Nya legeringar med betydligt bättre brandegenskaper är dessutom under utveckling för applikationer där det krävs högre temperaturtålighet.

Magnesium är ett material med hög formstabilitet och självdämpningsförmåga, metallen är dessutom lätt att svetsa och går bra att återvinna.

Vi lämnar gärna mer information utifrån de behov du har, kontakta oss nedan eller skicka ett mail till alain@fridman.com.

Undrar du något om magnesium, ställ frågan här.

Varför magnesium?:

Copyright © 2017 • Alla rättigheter reserverade • KG Fridman AB  •  Producerad av Webbyrån nobox.