Magnesiumlegeringar har en utmärkt kombination av låg vikt och goda mekaniska egenskaper. De är dessutom enkla att bearbeta.

Beroende på de olika legeringsämnena delas de in i olika ”familjer”, där några främst används till olika typer av gjutgods och andra lämpar sig bättre för plastisk omformning som valsning och pressning. Den vanligast förekommande gruppen är de som enligt ASTM kallas AZ (aluminium & zink), där finns även AM (aluminium & mangan), WE (innehåller flera sällsynta jordartsmetaller) samt ytterligare ett antal mindre kända och mindre kommersiellt tillgängliga legeringar.
Vi hjälper er gärna i valet av legering. Kontakta oss här alain@fridman.com.

Behöver ni hjälp med magnesiumlegeringar? Kontakta oss här.

Magnesiumlegeringar:

Copyright © 2021 • Alla rättigheter reserverade • KG Fridman AB  •  Webbplatsinformation