Vi lagerför normalt VALSADE magnesiumplattor enligt ASTM B90 i tillstånd -F mellan 6,35 och 101,6 mm (0.25” – 4.00”) tjocklek.

Vi har heller inga svårigheter att snabbt få fram andra, större dimensioner (upp till 260 mm tjocklek) eller tillstånd som exempelvis -H24. Observera att för tillstånd –F lämnas inget materialcertifikat, om sådant krävs behövs t.ex. tillstånd –H24.
Valsade magnesiumplattor, s.k. Magnesium Tooling Plate, i legering AZ31B-F erbjuder många användningsmöjligheter, bl.a. kan man använda dem i datorer, elektronikboxar till satelliter, basplattor till provjiggar och kontrollfixturer. Plattorna är även svetsbara. Vi kan med hjälp av en samarbetspartner även erbjuda vattenskurna plattor.
Avgörande för valet av magnesium som material är magnesiumplattornas låga vikt i kombination med planhet och dimensionsstabilitet. På grund av den hexagonala strukturen i magnesium är de svängningsdämpande egenskaperna goda och de används därför ofta i vibrationstestutrustning.
Det är svårt att kortfattat ange alla områden som magnesiumplattorna kan användas till men ännu ett värt att nämna är för tillverkning av formverktyg för plastdetaljer. De går fort att bearbeta och lämpar sig därför väl för kortare serier.

Andra viktiga användningsområden är:

  • Mät- och testfixturer
  • Hanteringsfixturer
  • Maskinkonstruktioner
  • Prototyptillverkning

Vid förfrågan kan uppgifter lämnas om tolerans- och dimensionsområden för valsade plattor.
Kostnaden för plattorna kan, per volymenhet, oftast anses likvärdig med motsvarande verktygsplattor i aluminium, i synnerhet om man tar med tiden som åtgår för bearbetning då man kan bearbeta magnesium fortare än motsvarande plattor i aluminium. Verktygsslitaget är även lägre.
Vi kan även leverera gjutna plattor och block för bearbetning (för dimensioner och legeringar se Gjutna ämnen m.m. eller klicka här).
Kontakta oss för offert eller mer information: alain@fridman.com.

Har du frågor gällande valsade magnesiumplattor? Kontakta oss här

Plattor:

Copyright © 2017 • Alla rättigheter reserverade • KG Fridman AB  •  Producerad av Webbyrån nobox.